Một vật dao động điều hoà dọc theo...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hoà dọc theo đoạn thẳng c...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hoà dọc theo đoạn thẳng có chiều dài 20 cm và thực hiện được 120 dao động trong một phút. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cố li độ 5 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t = 1,25 s lần lượt là

A. -20π√3 (cm/s) ; 80π2 (cm/s2).

B. 20π√3 (cm/s) ; -80π2 (cm/s2)

C. 20√3 cm/s ; 802 cm/s2.

D. -20√3 (cm/s) ; -802 (cm/s2)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP