Một con lắc đơn có chiều dài dây...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l= 45 cm,...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l= 45 cm, khối lượng vật nặng là m = 100 g. Con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo bằng 3 N, vận tốc của vật nặng khi đó có độ lớn là

A. 3√2 m/s. B. 3 m/s. C. 3√3 m/s. D. 2 m/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP