Cho mạch điện gồm điện trở thuần có...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho mạch điện gồm điện trở thuần có gi...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho mạch điện gồm điện trở thuần có giá trị R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C = (10-4/π) (F) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π(H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U√2cosωt với ω biến đổi. Khi tần số góc ω biến thiên từ 50π(rad/s) đến 100π(rad/s) thì UL

A. tăng đến cực đại rồi giảm.

B. giảm đến cực tiểu rồi tăng.

C. luôn giảm.

D. luôn tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP