Một vật dao động điều hòa theo phương...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hòa theo phương trình x =...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt+ π/2)(cm). Trong khoảng 10 s kể từ thời điểm t = 0, vật có bao nhiêu lần đi qua li độ x = 3 cm theo chiều âm của trục tọa độ?

A. 20 lần B. 21 lần C. 19 lần D. 10 lần

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP