Một điện tích điểm đứng yên tại điểm...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Một điện tích điểm đứng yên tại đi...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Một điện tích điểm đứng yên tại điểm O trong phòng thí nghiệm. Giá trị của điện tích biến thiên theo quy luật :q = 10-6cos105 t (C). Tại điểm M cách O một khoảng r = 30 km

A. chỉ có điện trường biến thiên và EM = 105cosl05t.

B. không cỏ điện từ trượng biến thiên.

C. Chỉ có từ trường biến thiên.

D. có điện từ trường biến thiên và EM = 10-5cosl05t

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP