Trong một thí nghiệm với khe Y-âng cách...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong một thí nghiệm với khe Y-âng, cách nhau...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong một thí nghiệm với khe Y-âng, cách nhau a = 1,2 m, trên màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 0,9 m, người ta đếm được 6 vân sáng, mà hai vân sáng ngoài cùng cách nhau 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng là

A. 0,45 μm B. 0,66 μm C. 0,64 μm D. 0,50 μm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giữa 6 vân sáng chỉ có 5 khoảng vân, do đó : i = 2,4/3 => λ = 0,64 μm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP