Trong một bản hợp ca coi mọi ca...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB Số ca sĩ có trong ban hợp ca là
A. 16 người.

B. 12 người.

C. 10 người.

D. 18 người

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP