Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R = 100 Ω, độ tự cảm L = 1/π (H) mắc nối tiếp với tụ điện C = 10-4/ 2π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng u = 200cos100πt(V). Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là :

A. Ud= 200cos(100πt+ π/2) (V)

B. Ud= 200cos(100πt+ π/4) (V)

C. Ud= 200cos(100πt- π/4) (V)

D. Ud= 200cos(100πt) (V)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP