Cho mạch điện như hình vẽ Đặt vào...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều u AB = 50√10cos(100πt) (V), cuộn cảm thuần L có độ tự cảm L1, cuộn cảm thuần 2 có độ tự cảm L2 = (0,5)/π (H), r = 50 Ω. Số chỉ của ampe kế là 1 A. Độ tự cảm L1 nhận giá trị bằng

A. (0,5)/π (H)

B. 1/π(H)

C. (0,5)/π √3 (H)

D. 2/π (H)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP