Công thoát electron của một kim loại là...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Công thoát electron của một kim loại là A...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Công thoát electron của một kim loại là A = 7,23.10-19 J. Nếu chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có tần số f1 = 2,1.10 15 Hz; f2 = 1,33.1015 Hz; f3= 9,375.10 14 Hz; f4= 8,45.10 14 Hz và f5 = 6,67.1014 Hz. Những bức xạ nào kể trên gây ra hiện tượng quang điện? Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s.

A. f1, f3 và f4

B. f2, f3 và f5

C. f1 và f2

D. f4, f3 và f2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

fo = a/h = 1,09.1015 hz => chỉ có f1 và f2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP