Câu 40: Biết m U = 234 99...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Câu 40: Biết m U = 234,99 u; m n = 1,01 u...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Câu 40:Luyện thi môn Vật Lí | Ôn thi đại học môn Vật Lí

Biết m U = 234,99 u; m n = 1,01 u; m Mo = 94,88 u ; m La = 138,87 u. Bỏ qua khối lượng của electron. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên bằng

A. 3,28.10 -11 J

B. 3,43.10 -11 J

C. 3,50.10 -11 J

D. 3,62.10 -11 J

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

w = (m0 – m)c2 = 214 mev ≈ 3,43.10-11 j.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP