Một chất điểm dao động điều hòa với...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ bằng 8 cm. Biết rằng trong một chu kì, khoảng thời gian để vận tốc có độ lớn vượt quá 2π(m/s) là 2T/3. Chu kì dao động của chất điểm là

A. 0,08 s B. 0,04s C. 0,03s D. 0,015s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP