Một chất điểm thực hiện đồng thời hai...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương theo các phương trình : x1= acosωt. Vận tốc cực đại của chất điểm gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. vmax ≈ 2,7aω

B. vmax ≈ 1,7aω

C. vmax ≈ 1,5aω

D. vmax ≈ 2,3aω

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

x = acosωt + acos2ωt

đạo hàm hai vế : v = x’ = -aωsinωt – 2aωsin2ωt ; vmax khi v’= x’’ = 0

=> 8cos2ωt + cosωt – 4 = 0 => cosωt ≈ 0,644 => vmax ≈ 2,7aω

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP