Một sợi dây đàn hồi AB có hai...

Chương 1: Dao Động Cơ Một sợi dây đàn hồi AB, có hai đầu A, B cố định...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một sợi dây đàn hồi AB, có hai đầu A, B cố định đang rung với 4 múi. Biết tốc độ truyền sóng trên dây thay đổi được theo quy luật : v = √(F/μ) trong đó μ là khối lượng của 1 đơn vị chiều dài của dây, F là lực làm căng dây. Để dây rung với 3 múi (tần số dao động của dây không đổi) thì lực F2 làm căng dây phải tăng hay giả bao nhiêu lần so với F1 ?

A. 16/9 B. 4/9 C. 4/3 D. 3/4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP