Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng,...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời bằng hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm và 750 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 1,6 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2,4 m. Trên màn, tại điểm M có vân tối của hai bức xạ trùng nhau gần vân trung tâm nhất. Điểm M cách vân sáng trung tân một khoảng bằng

A. 0,1964 mm B. 2,2124mm C. 1,6875mm D. 3,3755mm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP