Công suất âm thanh cực đại của một...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Công suất âm thanh cực đại của một máy n...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết I0 = 10 -12 W/m2 . Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là
A. 98 dB.

B. 89 dB.

C. 107 dB.

D. 102 dB.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chojn d nha

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP