Các điểm A B C D trên mặt...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Các điểm A, B, C, D trên mặt nước tạo th...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Các điểm A, B, C, D trên mặt nước tạo thành hình thang cân ABCD. Biết AB = 50 cm, CD = 30 cm, đường cao hình thang h = 20 cm. Tại hai điểm A, B người ta đặg hai nguồn sóng kết hợp, dao động ngược pha nhau và phát sóng có bước sóng λ = 3 cm. Số điểm có biên độ dao động cực đại trên đáy nhỉ CD là

A. 16 B. 15 C. 14 D. 13

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP