Một học sinh thực hiện phép đo khoảng...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Một học sinh thực hiện phép đo khoảng vân tro...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Một học sinh thực hiện phép đo khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a = 1,2 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,6 ± 0,05 (mm). Bước sóng dùng trong thí nghiệm là λ = 0,68 ± 0,007 (μm). Sai số tương đối của phép đo là

A. 1,17 % B. 1,28% C. 4,59% D. 6,65%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP