Hai nguồn kết hợp A B cách nhau...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm d...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm dao động theo phương trình u = Acos100πt trên mặt thoáng của thủy ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 1 cm và vân bậc (k + 5) cùng tính chất dao động với vân bậc k đi qua điểm N có NA – NB = 3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thủy ngân là

A. 10 cm/s B. 20cm/s C. 30 cm/s D. 40cm/s

3 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
1
Làm s để tìm đc lam đa bằng 0.4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
Làm s để tìm đc lam đa bằng 0.4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP