Một sợi dây thép treo thẳng đứng đầu...

Chương 1: Dao Động Cơ Một sợi dây thép treo thẳng đứng, đầu trên cố đ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một sợi dây thép treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới tự do. Dùng một nam châm điện có tần só 25Hz để kích thích dao động của dây thì thấy trên dây có sóng dừng với 9 bụng sóng. Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ con 6 bụng sóng. Coi tốc độ truyền sóng trên dây không đổi. Tốc độ bằng

A. 7 m/s B. 3,5m/s C. 21m/s D. 700m/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có : fsóng = 2fđiện = 50 hz.

dây ngắn bớt 3 bụng sóng nên :

3λ/2 = 21 cm → λ = 14 cm → v = λf = 7 m/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP