Một vật đang dao động điều hòa dọc...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật đang dao động điều hòa dọc theo đường t...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật đang dao động điều hòa dọc theo đường thẳng. Một điểm M nằm trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật, tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất, sau một khoảng thời gian ngắn nhất là Δt thì vật gần điểm M nhất. Độ lớn vận tốc vật sẽ đạt được cực đại vào thời điểm :

A. t + Δt

B. 0,5(t + Δt)

C. 0,5t và 0,25Δt

D. t + Δt/2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vật đại tới vmax khi đi tới trung điểm o của đoạn pq.

từ hình vẽ ta thấy, nếu thời gian để vật đi từ p tới q là δt thì thời gian để vật đi từ p tới o là δt/2. vậy vật đạt tới vmax vào thời điểm : t + δt/2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP