Một sóng cơ học lan truyền trên mặt...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoá...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là
A. 11/120 (s)

B. 1/60 (s)

C. 1/120 (s)

D. 1/12 (s)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP