Có bốn bạn học sinh thực hành đo...

Chương 1: Dao Động Cơ Có bốn bạn học sinh thực hành đo gia tốc trọng ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Có bốn bạn học sinh thực hành đo gia tốc trọng trường nhờ đo chu kì dao động của con lắc đơn. Chiều dài con lắc đơn của các bạn lần lượt là l1= 1,2 m, l2= 0,9 m, l3= 2,0 m, và l4= 1,5 m. Để con lắc dao động điều hoà, các bạn đều kéo quả cầu của con lăc lệch qua khỏi vị trí cân bằng một cung có độ dài bằng nhau. Kết quả đo của bạn có độ chính xác lớn nhất là

A. bạn thứ ba.

B. bạn thứ nhất.

C. bạn thứ hai.

D. bạn thứ tư.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP