Công suất của lò phản ứng hạt nhân...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Công suất của lò phản ứng hạt nhân trên m...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Công suất của lò phản ứng hạt nhân trên một tàu phá băng là 18 MW. Nguyên liệu urani đã làm giàu chứa 25% 235U. Biết một hạt nhân 3 U khi phân hạch toả ra năng lượng Q = 3,2.10-11J. Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol1. Khối lượng nhiên liệu cần thiết để tàu hoạt động liên tục trong 60 ngày là

A. 4553,2 g. B 5164,4 g C. 4952,3 g. D. 3841,7 g.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

bán kính quỹ đạo dừng rn = n2r0 mà rn = 25r0 => n = 5 => các nguyên tử hidro chuyển lên mức năng lượng e5. khi chuyển về các mức năng lượng thấp hơn số các bức xạ tối đa mà nguyên tử có thể phát ra là 10.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP