Tại hai điểm A B trên mặt chất...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có ...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp, dao động đồng pha với tần số f = 80 Hz. Biết AB = L = 30 cm, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là V = 6,4 m/s. M là một điểm thuộc đường trung trực của đoạn AB nằm trên mặt chất lỏng mà phần tử tại đó luôn dao động vuông pha với phần tử tại trung điểm 0 của AB. M cách O một khoảng nhỏ nhất là

A. 4 cm. B. 6 cm. C. 8 cm. D. 10 cm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP