Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khi dùng ánh sáng có bước sóng 600 nm trên một đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn, người ta đếm được 7 vân sáng mà ở 2 mép là 2 vân sáng. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400 nm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn đó là

A. 10 B. 13 C. 11 D. 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP