Cho mạch điện như hình vẽ Điện áp...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp hai...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp hai đầu mạch là UAB = 100√2cos100πt (V); cuộn dây có điện trở trong r = 30 Ω; C = 31,8 μF ; L = 14/10π(H). Khi R thay đổi, công suất của mạch đạt giá trị cực đại. Lúc đó giá trị R và giá trị cực đại của công suất lần lượt là

A. 20 Ω và 250 W

B. 15 Ω và 62,5 W

C. 10 Ω và 125 W

D. 15 Ω và 125 W

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP