Cho một máy biển áp có cuộn sơ...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Cho một máy biển áp có cuộn sơ cấp có ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Cho một máy biển áp có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100 Ω, độ tự cảm 0,318 H. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ớ điện áp xoay chiều có U1 = 100 V tần số dòng điện 50 Hz. Cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là

A. 0,71 A. B. 2,83 A C. 2,72 A. D. 1,5 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP