Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, nguồn sáng s gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,63 μm và λ2 = 0,42 μm. Trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng cùng màu gần nhất có tổng số vân sáng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP