Một động cơ điện xoay chiều có điện...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một động cơ điện xoay chiều có điện tr...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một động cơ điện xoay chiều có điện trờ dây quấn là 22 Ω. Mắc động cơ vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Giả sử hệ số công suất của động cơ là cosφ = 0,8 không thay đổi, hao, phí trong động cơ chỉ do toả nhiệt. Công suất cơ cực đại mà động cơ có thể sinh ra là

A. 352 w. B. 176 w. C. 3300 w. D. 2200 w.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP