Một vật dao động điều hoà khi vật...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ X1=...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ X1= 4 cm thi vận tốc V1= -40√3 π(cm/s); khi vật có li độ X2 = 4√2 cm thì vận tốc V2 = 40√2π (cm/s). Động năng và thế năng biến thiên với chu kì

A. 0,1 s. B. 0,8 s. C. 0,2 s. D. 0,4 s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP