Khi con lắc lò xo thẳng đứng ở...

Chương 1: Dao Động Cơ Khi con lắc lò xo thẳng đứng ở vị trí cân bằng ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Khi con lắc lò xo thẳng đứng ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn 5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Biết rằng trong một chu kì, thời gian lò xo bị nén bằng một nửa thời gian lò xo dãn. Tại thời điểm lò xo không bị dãn và không bị nén, vận tốc của vật có độ lớn là

A. 50√3 cm/s.

B. 50√6 cm/s.

C. 50 cm/s.

D. 100 cm/s.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP