Hai điểm A B nằm trên cùng một...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường t...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua nguồn âm s và ở cùng một phía so với nguồn âm. Coi nguồn âm là đẳng hướng và môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại A là LA = 50 dB, tại B là LB = 30 dB. Cho C là một điểm trên đoạn AB mà CB = 2CA. Mức cường độ âm tại C là

A. 38 dB. B. 36 dB. C.44dB. D. 42 dB.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP