Một động cơ điện xoay chiều có điện...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Một động cơ điện xoay chiều có điện tr...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 30Ω. Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200 V thì sinh ra một công suất cơ học 82,5 w. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

A. 1,1 A. B. 1,8 A c. 11 A. D. 0,5 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

uicosφ = 82,5 + i2r.

thay số ta có : 30i2 – 180i + 82,5 = 0 => i = 0,5a và 5,5 a.

nghiệm 5,5 a loại vì php rất lớn. vậy i = 0,5a.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP