Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động tần số 10 Hz. Tại điểm M cách S1 một khoảng 30 cm và S2 một khoảng 25,5 cm. Sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1S2 có 2 cực đại khác. Tốc độ truyền sóng có giá trị là

A. 45 cm/s. B. 15 cm/s. C. 30 cm/s. D. 40 cm/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có điều kiện : d2 – d1 = kλ với k = 1; 2; 3;... giữa m và đường trung trực của s1s2 có 2 cực đại, chứng tỏ m thuộc đường cực đại thứ ba (k =3) => d2 – d1 = 3λ => λ = 1,5cm => v = λf = 15 cm/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP