Cho hai dao động điều hoà cùng phương...

Chương 1: Dao Động Cơ Cho hai dao động điều hoà cùng phương với các p...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Cho hai dao động điều hoà cùng phương với các phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt+ π/4)(cm) và x2 = A2cos(ωt- π/6) (cm). Phương trình của dao động tổng hợp là X = 4cos((ωt + φ) (cm). Khi (A1 + A2) có giá trị cực đại thì giá trị của φ là

A. π/24

B. π/12

C. π/16

D. π/8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP