Thực hiện thí nghiệm giao thoa với khe...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Thực hiện thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Thực hiện thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng lần lượt với hai bức xạ có hiệu bước sóng là 160 nm, thì thây 7 khoảng vân của bức xạ thứ nhất trùng với 9 khoảng vân của bức xạ thứ hai. Bước sóng của bức xạ thứ hai là

A. 450 nm. B. 680 nm C. 560 nm D. 720 nm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta có : λ1 – λ2 = 160 mm mà 7i1 = 9i2 => 7 λ1 = 9 λ2

suy ra : λ1 – λ2 = 2/7 λ2 = 160 => λ2 = 560 nm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP