Đặt điện áp xoay chiêu có giá trị...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt điện áp xoay chiêu có giá trị hiệu...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt điện áp xoay chiêu có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là :

A. R1 = 50 Ω ; R2 = 100 Ω.

B. R1 = 40 Ω ; R2 = 250 Ω.

C. R1 = 50 Ω ; R2 = 200 Ω .

D. R1 = 25 Ω ; R2 =100 Ω.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP