Trong một thí nghiệm với khe Y-âng với...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Trong một thí nghiệm với khe Y-âng, với bức x...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Trong một thí nghiệm với khe Y-âng, với bức xạ có bước sóng λ = 0,60 μm, người ta đo được khoảng vân i1= 0,42 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng X khác, thì khoảng vân i đo được là 0,385 mm. Bước sóng λ là

A. 0,52 μm. B. 0,70 μm. C. 0,64μm. D. 0,55 μm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

i = λd/a => λ = λ0 x i/i0 = 0,55 μm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP