Một tấm kim loại có giới hạn quang...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một tấm kim loại có giới hạn quang điện l...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một tấm kim loại có giới hạn quang điện là λo = 500 nm. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 3.108m/s và 6,625.10-34 J.s. Chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ có tần số 8,57.1014 Hz. Coi toàn bộ năng lượng còn lại của phôtôn chuyển thành động năng của electron. Công thoát êlectron khỏi kim loại và động năng ban đầu cực đại của electron lần lượt là

A. 3,505.10-19 J ; 1,20.10-19J.

B. 3,975.10-19J ; 1,70.10-19J.

C. 3,625.10-19J ; 1,60.10-19J.

D. 7,508.10-19 J ; 1,50.10-19J.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a = hc/λ0= 3,975.10-19 ; wđ = 1,70.10-19 j.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP