Có hai chất phóng xạ A và B...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Có hai chất phóng xạ A và B với chu kì bá...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Có hai chất phóng xạ A và B với chu kì bán rã lần lượt là TA, TB với TB = 2TA. Khối lượng ban đầu của chúng là mA, mB. Sau khoảng thời gian bằng 2TB thì khối lượng của các chất đã bị phân rã tương ứng là

A. 0,125 mA ; 0,25 mB.

B. 0,25 mA ; 0,125 mB.

C. 0,9375 mA ; 0,75 mB.

D. 0,75 mA ; 0,875 mB.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải giúp mình với

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP