Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy bi...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 30% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn thứ cấp là
A. 600 vòng

B. 300 vòng

C. 900 vòng

D. 1200 vòng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP