Một con lắc lò xo dao động điều...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây sai?

  • A. Khi lực do lò xo tác dụng vào giá đỡ có độ lớn cực đại thì hợp lực tác dụng lên vật dao động cũng có độ lớn cực đại
  • B. Lực tác dụng của lò xo vào vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng
  • C. Lực tác dụng của lò xo vào giá đỡ luôn bằng hợp lực tác dụng vào vật dao động
  • D. Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí cân bằng

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP