Một mạch dao động LC lí tưởng gồm...

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuôn cảm thuần L và tụ điện C có ha...

0
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuôn cảm thuần L và tụ điện C có hai bản A và B. Trong mạchđang có dao động điện từ tự do với chu kì T, biên độ điện tích của tụ điện bằng Q0. Tại thời điểm t, điện tích bản A là qA = Q0/2 và đang tăng. Sau khoảng thời gian Δt nhỏ nhất thì điện tích của bản B là qB = Q0. Giá trị của Δt là
?/62?/35?/12?/3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
?/3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP