Một mạch dao động LC lí tưởng gồm...

Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm $L=50mH$ và tụ điện ...

0
Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm $L=50mH$ và tụ điện có điện dung $C.$ Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện trong mạch $i=0,16\text{cos4000}t$ (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 16V và đang giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm $t+\frac{25\pi }{6}{{.10}^{-5}}s$ là
0 A0,16 A$0,8\sqrt{2}\,\text{A}$0,8 A

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,16 A

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP