Một trong những vai trò của pháp luật...

Một trong những vai trò của pháp luật là nhằm thực hiện và bảo vệ

0
Một trong những vai trò của pháp luật là nhằm thực hiện và bảo vệ
bộ máy Nhà nước.quyền lợi của công dân.quyền dân chủ của công dân.quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP