Một tụ điện có điện dung C không...

Một tụ điện có điện dung C không đổi. Nếu đặt vào hai bản tụ điện một...

0
Một tụ điện có điện dung C không đổi. Nếu đặt vào hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều có tần số \[{{f}_{1}}=50\] Hz thì dung kháng của tụ là 120 $\Omega $. Nếu đặt vào hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều có tần số \[{{f}_{2}}=60\]Hz thì dung kháng của tụ là bao nhiêu?
100 Ω90 Ω60 Ω25 Ω

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Ta có \[{{Z}_{C}}\sim \frac{1}{f}\] → với \[{{f}_{2}}=1,2{{f}_{1}}\] → \[{{Z}_{C2}}=\frac{{{Z}_{C1}}}{1,2}=100\] Ω → Đáp án A
100 Ω

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP