Một vật dao động điề hòa với biên...

Một vật dao động điề hòa với biên độ \[A\] và chu kỳ bằng 0,5 s. Thời...

0
Một vật dao động điề hòa với biên độ \[A\] và chu kỳ bằng 0,5 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ \[x=0\] đến vị trí có li độ $x=\frac{\sqrt{3}}{2}A$ là:
\[\frac{1}{4}\]s \[\frac{1}{3}\]s\[\frac{1}{12}\]s \[\frac{1}{6}\]s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí \[x=0\] đến vị trí \[x=\frac{\sqrt{3}}{2}A\]là \[\Delta t=\frac{T}{6}=\frac{1}{12}\]s → Đáp án C
\[\frac{1}{12}\]s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP