Một vòng dây dẫn kín phẳng có diện...

Một vòng dây dẫn kín phẳng có diện tích 10 cm2. Vòng dây được đặt tro...

2
Một vòng dây dẫn kín phẳng có diện tích 10 cm2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng vòng dây một góc 600 và có độ lớn là 1,5.10-4 T. Từ thông qua vòng dây dẫn này có giá trị là
1,3.10-3 Wb1,3.10-7 Wb 7,5.10-8 Wb 7,5.10-4 Wb

3 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Trường mình đáp án đó mà
7,5.10-8 Wb

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
1
7.5
7,5.10-8 Wb

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận
-2
Đáp án đúng của câu này là:
1,3.10-3 Wb

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP