Mr Black: “Can I try on these shoes...

Mr. Black: “Can I try on these shoes, please.” Salesgirl: “______”

0
Mr. Black: “Can I try on these shoes, please.” Salesgirl: “______”
That’s right, sir.Go ahead, sir. I’d love to. Why not?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Go ahead, sir.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP